Contributie

 

Bankgegevens
Rabobank: NL49 RABO 0303 3190 46

Basis – contributie
De contributie wordt per jaar, half jaar of kwartaal per incasso geïnd.

senioren     €168,00  per jaar
jeugdleden     €108,00  per jaar

 

Bijdrage landelijke badmintonbond

Ieder lid van BC Appoldro is ook ingeschreven bij  Badminton Nederland:
(het bondsgeld wordt in zijn geheel met de incasso van 1 september geïnd)

Bondsgeld senioren € 20,00 per jaar
Bondsgeld jeugd € 20,00 per jaar

 

Toeslagen per jaar voor competitiespelers

regio / districtspelers     €74,00 per jaar
jeugdcompetitie     €12,00 per jaar
Apeldoornse Recreanten Competitie     €30,00 per jaar

 

Kinderen van minimahuishoudens in de gemeente Apeldoorn:
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. Voor informatie klik hier op: leergeldapeldoornvoorst

 

Opzegging van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap van BC Appoldro loopt van 1 sept. t/m 31 aug. met stilzwijgende verlenging voor het volgende seizoen. Indien men het lidmaatschap van BC Appoldro op wil zeggen, dan dient dit op tijd te gebeuren. Vóór 1 mei dient men schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie van de vereniging. De opzegging geldt dan vanaf het opvolgende seizoen dat op 1 september van start gaat. Uitzonderingen op deze regel worden alleen in overleg met het bestuur gemaakt.
Adres:  Ledenadministratie,  Smeltersdonk 111,  7326 HW Apeldoorn (penningmeester@appoldro.nl)

N.B. Bij langdurige blessure of zwangerschap is opschorting van de contributie mogelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot de penningmeester.