Gedragscode en vertrouwenspersoon

Binnen de vereniging Appoldro gelden een aantal regels hoe wij vinden dat we als leden met elkaar en met het materiaal om moeten gaan. Deze regels zijn:

  • Respecteer de regels van je sport.
  • Doe dat ook met de mede- en tegenstander.
  • Behandel alle deelnemers gelijkwaardig.
  • Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld.
  • Sta samen voor faire sport.
  • Geef iedereen de kans om mee te spelen
  • Wees zuinig op de materialen en accommodaties.

Natuurlijk gaan we er van uit dat alle leden zich houden aan deze regels. Toch kan het zijn dat een individueel lid het gevoel krijgt dat hij of zij niet volgens deze regels behandeld wordt. Appoldro heeft daarom een interne vertrouwenspersoon aangesteld.  De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen als er sprake is van ongewenst gedrag binnen Appoldro.  Bij ongewenst gedrag kun je denken aan de volgende situaties:

Pesten en/of buitensluiten.  Je mag bijvoorbeeld niet meespelen als er een nieuw partijtje gevormd wordt, terwijl je al lang weer aan de beurt bent.

Discriminatie: Beledigende opmerkingen over ras, geloof, seksualiteit en dergelijke. ook als ze zogenaamd als “grapje” bedoeld zijn kun je hier last van hebben.

Agressie en geweld: Het kan hier bij gaan om verbaal geweld, bijvoorbeeld beledigende opmerkingen als je een fout maakt, maar ook fysiek geweld.

Seksuele intimidatie: Flauwe opmerkingen over je uiterlijk, gluren naar geslachtskenmerken, het maken van seksueel getinte grappen.

Heb je last van dergelijke gedragingen neem dan contact op met de vertrouwenspersoon, Rob Brinkman. Je kan hem aanschieten in de zaal, maar als je liever niet wil dat anderen dat zien mag je hem ook bellen op nummer: 055-541 15 91  (zijn e-mail is: r.brinkman44@upcmail.nl).

Rob Brinkman copy
Rob zal luisteren naar je verhaal, en met jou bekijken wat je het beste kan doen om een einde te maken aan het vervelende gedrag. Eventueel kan hij je daarbij ondersteunen. Gesprekken met Rob als vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk, hij vertelt niemand dat jij zaken aan hem hebt voorgelegd. Je hoeft dus niet bang te zijn dat jij er op aan wordt gekeken.

In veel gevallen geldt: hoe eerder je vervelende situaties aanpakt, hoe makkelijker het op te lossen is. Aarzel dus niet om Rob te bellen als je ergens tegen aan loopt.

Met z’n allen kunnen we zorgen dat de sfeer in de vereniging goed blijft.