Verzelfstandiging Dynamictennis Appoldro

17-08-2020, Apeldoorn

Dynamictennis Appoldro gaat als zelfstandige vereniging het nieuwe seizoen in! Hiermee is het één van de weinige verenigingen in Nederland die zich volledig en vol enthousiasme gaat toeleggen op deze fantastische sport.

Deze groep heeft al een geschiedenis met het spelen van dynamictennis in Apeldoorn, tot 26 jaar terug. Echter, in 2012 wilde de groep zich verder vormgeven. Er werden gesprekken gevoerd met de badminton afdeling van Appoldro, het resultaat hiervan was Sportvereniging Appoldro, met twee afdelingen voor beide sporten.

Het toenmalige bestuur, heeft de DT-groep goed begeleid in de jaren na 2012. Dynamictennis Appoldro is het toenmalige bestuur van de ‘’omnivereniging’’ dan ook dankbaar voor de mooie samenwerking. Afgelopen jaar is het gezamenlijke besluit genomen dat beide geledingen volledig zelfstandig gaan draaien en beiden hun eigen naam behouden.

De vereniging ‘’Dynamictennis Appoldro’’ is op 5 maart 2020 opgericht. Tot eind augustus is de spelersgroep als DT-geleding nog onderdeel van SV Appoldro. Vanaf het nieuwe seizoen 2020-2021, gaat de groep DT-spelers een start maken in de nieuw opgerichte vereniging.

Het bestuur van Dynamictennis Appoldro is blij te kunnen mededelen dat alles in kannen en kruiken is. Zij wil de sport in Apeldoorn nog verder bekendmaken, zoals zij de laatste jaren al proactief doet. Zoals de club al jaren roept, “het is een sport voor alle leeftijden.”

‘’We hebben een erg leuke en gevarieerde groep spelers en vinden dat we een sociale club zijn met oog voor elkaar!” Er wordt op recreatief niveau gespeeld, tot in de landelijke top 10! Ook heeft de vereniging trainers in huis die door de eigen Dynamictennisbond zijn opgeleid.

Voor de groep van 18-35 jaar heeft Dynamictennis Appoldro van allerlei mogelijkheden, echter is deze doelgroep ten opzichte van andere leeftijden erg ondervertegenwoordigd. ‘’Dit vinden wij jammer en zien we graag anders, deze groep willen we speciaal uitnodigen om ons te vinden!’’

Voor alle mensen die interesse hebben, bij DT Appoldro kun je maar liefst 4 keer kosteloos meedoen. ‘’Vaak horen we van nieuwe leden dat dit niet nodig is en ze bij het daadwerkelijk doen van het spelletje, direct zijn verkocht!’’

Kom een keer kijken op maandagochtend of donderdagavond en wees welkom! Wij hopen het nieuwe seizoen te openen op maandag 31 augustus. DT Appoldro volgt de coronamaatregelen vanuit de overheid en het is geen contactsport. Op de site www.appoldro.nl staan de speeltijden en contactinformatie.

Namens het bestuur van Dynamictennis Appoldro.

-Persbericht

Apeldoorns Stadsblad

Stentor

Apeldoorns Stadsblad